Notes for John LEGGETT


!agrees with 1850 census
Return to John LEGGETT